WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

240.00฿

รหัสสินค้า : MS0120EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION –  สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M-ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

ป้าย  :  MS01

รหัสสินค้า : MS0120EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION –  สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M-ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top