ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ

1

FS0120CST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE

140

#

2

FS0120EST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE

240

#

3

FS0130CST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE

240

#

4

FS0130EST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE

320

#

5

FS0120CAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

240

#

6

FS0120EAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

320

#

7

FS0130CAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

480

#

8

FS0130EAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

560

#

9

FS0120CAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

240

#

10

FS0120EAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

320

#

11

FS0130CAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

480

#

12

FS0130EAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

560

#

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ

1

FS01-120CST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE

140

#

2

FS01-120EST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE

240

#

3

FS01-130CST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE

240

#

4

FS01-130EST

สติ๊กเกอร์สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE

320

#

5

FS01-120CAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

240

#

6

FS01-120EAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

320

#

7

FS01-130CAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

480

#

8

FS01-130EAL

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ..

560

#

9

FS01-120CAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

240

#

10

FS01-120EAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 20×30 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

320

#

11

FS01-130CAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. COMMERCIAL GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

480

#

12

FS01-130EAC

ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขนาด 30X45 .. ENGINEER GRADE แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ..

560

#