ไฟไซเรน

  • มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเหลือง, สีแดง
  • ขนาด 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, และ 6 นิ้ว
  • ไฟ 12v., 220v.
  • ตัวโคมทำจาก โพลีสไตลีน ทนความร้อน
  • ตัวหลอด วัสดุฮาโลเจน
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
SIREN-3RD-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 3 นิ้ว สีแดง 12v. หรือ 22ov.
SIREN-3YE-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 3 นิ้ว สีเหลือง 12v. หรือ 22ov.
SIREN-4RD-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีแดง 12v. หรือ 22ov.
SIREN-4YE-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 4 นิ้ว สีเหลือง 12v. หรือ 22ov.
SIREN-6RD-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 6 นิ้ว สีแดง 12v. หรือ 22ov.
SIREN-6YE-12V/220V ไฟไซเรน ขนาด 6 นิ้ว สีเหลือง 12v. หรือ 22ov.