แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจมีให้เลือก 2 แบบ โปร่ง และทึบ มีให้เลือกแบบ

  1. ระบบ (ไฟบ้าน)
  2. ระบบ (ไฟบ้าน และแบตเตอรี่)
  3. ไฟหมุนไซเรน ขนาด 6 นิ้ว (สีเหลือง หรือ สีแดง) จำนวน 1 ดวง
  4. สายไฟ VCT 2×1.5 mm. ยาว 10 ม.

สามารถเปลี่ยนข้อความบนแผงได้ตามต้องการ

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
SC1-CHECKPOINT-1S แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง-1 (ระบบ ไฟบ้าน)
SC1-CHECKPOINT-2S แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง-2 (ระบบ ไฟบ้าน และแบตเตอรี่)
SC2-CHECKPOINT-1S แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ-1 (ระบบ ไฟบ้าน)
SC2-CHECKPOINT-2S แผงกั้นสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ-2 (ระบบ ไฟบ้าน และแบตเตอรี่)